top of page
Ny leder vil arbejde for enhed

Af Roar Steffensen

02.02.2017

Profeten Jonas spillede en central rolle, da Benjamin Amadeo Mamani Huanca, 39 år, skulle beslutte sig for at tage imod kaldet til at blive ny Pastor Nacional (generalsekretær) i den lutherske kirke i Peru.
 

Benjamin har de seneste år været skoleleder på forskellige private skoler. Det er et job, som både giver store faglige udfordringer og en god løn. Så det var ikke en let beslutning at skulle forlade et job, hvor der er store udviklingsmuligheder og faglig tilfredsstillelse.
 

Husk på Jonas!

Han fortalte familien om kaldet fra kirken, og de bad over det. Da var det, at hans 12 årige søn henviste til historien om profeten Jonas. Sammen læste familien beretningen, og gudsfrygt og ønsket om at tjene, hvor Gud vil, blev afgørende for at tage imod kaldet til at blive leder af kirken.

Udover at være læreruddannet har Benjamin også gået på SETELA og senere været åndelig vejleder og pastor ved to forskellige skoler.
 

Et svært tidspunkt

Benjamin begyndte på posten d. 1. december sidste år, og han må erkende, at han har sagt ja til jobbet på et svært tidspunkt i kirkens historie. Som Pastor Nacional befinder han sig midt mellem mange interesser fra forskellige dele af kirken. Der er personsager, der skal tages hånd om, og der skal ryddes op i økonomien.

Som han ser det, er der brug for enhed i kirken. Mange personlige relationer er gået i stykker, og der er uenighed om vejen frem for kirken både på regions- og på nationalt plan.

Visioner om enhed og teamwork

Da jeg spørger ham til, hvad hans visioner for arbejdet er, svarer han da også, at det netop er større enhed i kirken. Han vil gerne være med til at skabe noget mere teamwork mellem Landsledelsen, administrationen og Pastor Nacional. Han ønsker også gennem administrative ændringer og budgetlægning at komme de lokale kirker i møde, så de kan se, at de bliver prioriteret og ikke skal føle sig forladte.

Både i forhold til de lokale kirker og på landsplan ønsker han at skabe større sammenhold. Han vil prioritere CLET, så de unge får god oplæring, ligesom han ønsker at forstærke pastoralkurserne og på den måde skabe enhed mellem præsterne.

Er Kristus mon delt?

Paulus’ ord fra 1 Kor 1,10-12 om enheden i Kristus er en slags overskrift for hans tjeneste. Er Kristus da blevet delt? spørger Paulus. Og Benjamin svarer med eftertryk: Nej, og derfor må kirken også søge enhed i Kristus. Det ligger ham meget på sinde, og han deler altid disse ord med de kristne, når han besøger menighederne, fortæller han.

bottom of page