top of page
Roar_oversætter_-_smal.jpg
God start i en babelsk forvirring

Af Roar Steffensen

19.01.2020

 

Mens trætheden efter nytårsfejringen og rejsen fra Danmark d. 1. januar stadig sad i kroppen, fik vi en brat opvågnen, da vi nåede frem til missions-konferencen på Sarepta. Det var vores første møde med stedet og også de første arbejdsdage.

Jeg skulle i løbet af konferencen oversætte adskillige bibeltimer enten fra norsk til spansk eller fra spansk til et letforståeligt dansk. Så hjernen kom på (over-)arbejde med det samme. Det toppede dog den sidste dag på konferencen, hvor jeg oversatte en russer til spansk! Hun talte dog heldigvis et forståeligt norsk, men i løbet af dagene sendte jeg adskillige tanker til de folk, der fik den vanvittig ide at bygge Babelstårnet.

Merete og jeg skal være på Sarepta frem til sommer. Merete skal bla. have noget opfølgning med volontører og deltage på udrejser. Derudover vil der blive andre opgaver, som nærmere skal defineres i den kommende tid. Jeg skal undervise i forskellige fag på den spanske del af bibelskolen. Vi er allerede igennem de første to undervisningsuger, hvor vi har gennemgået Romerbrevet.

Det blev en fin afslutning på undervisningen, da en af eleverne sagde: ”Disse timer har fået mig til at tage en beslutning. Når jeg kommer tilbage til min kirke i Bolivia, vil jeg afgive mit vidnesbyrd. Jeg har altid holdt mig tilbage, men jeg vil ikke skamme mig ved evangeliet.”

 

Ellers er alt stadig nyt for os på Sarepta y Alfaz del Pi, hvor vi bor i en lejet lejlighed. Men på konferencen var det godt at blive kendt med nogle af de folk, som støtte Sarepta og nogle af dem, Sarepta har kontakt med i Spanien og Nordafrika. Det gjorde indtryk at høre deres historier og vidnesbyrd, og det gav et indtryk af behovet for støtte de kristne, som ofte er alene og for at drive mission både blandt spanske og nordafrikanere.

Det glæder vi os til at blive endnu bedre kendt med og til at være en del af i de næste måneder, hvor vi skal navigere i en babelsk forvirring af spansk med eller uden læspelyde, forskellige norske dialekter, dansk og sikkert en del andre sprog også.

Roar og Felipe.jpg
bottom of page