top of page
Vi ønsker, at kirke må vokse

Af Roar Steffensen

27.01.2017

Det er ikke altid let at være ung og kristen i Peru. Det fortæller Janette Ayamamani Quispe, 21, og Wilber Condori Cahuanca, 22. De kommer begge i kirken Solo por Fe (Alene ved Tro) i Juliaca, hvor de er aktive i ungdomsgruppen.

Pres fra omgivelserne

Wilber fortæller, at mange unge kristne er under pres fra omgivelserne. Fx på deres studiesteder. Hvor de unge frygter hån og reaktioner fra andre. Der er også et stort pres på dem, for at deltage i fester og drikke, som de andre gør.

Men her er kirken og ungdomsgruppen en hjælp. De kommer 20-30 unge i gruppen, og de har blandt sat gang i et discipelskabskursus. Det skal hjælpe de unge til at vokse i tro og frimodighed og gøre dem i stand til at tackle presset fra fx ikke-kristne studiekammerater.

Også svært i kirken

Men det er heller ikke altid let at være ung i kirken, indrømmer de. Og nu kommer vi ind på noget, som man kan mærke optager dem. Janette siger, at de voksne giver dem plads og tillader dem at tjene. Men alligevel kan de godt føle, at de voksne ikke støtter dem. Til gudstjenesten om søndagen taler de ikke om de unge.

Wilber vrider sig lidt i sædet, men siger så: ”Der er ting i kirken, der kan gøre en modløs. Når folk bagtaler andre, hvor er vi så henne?”

Janette er enig i, at der er for lidt enhed i kirken: ”Jeg ville ønske, at der ikke var personsanseelse, men at alle kunne være ét,” siger hun. For hende er det bedste ved kirken er fællesskabet og muligheden for at hjælpe og støtte hinanden ud fra Guds ord.

 

Som en kæde

De har begge et ønske om, at kirken vokser både i antal og i tro. ”For at vokse, er det vigtigt at studere Bibelen, men der er mange, der ikke kender Guds ord,” siger Janette.

De vil gerne længere ud med evangeliet, men det er meget svært, indrømmer de. Men igen henviser de til discipelskabskurset. ”Det får os til at vokse som ledere”, siger Wilber. ”Først vil vi styrke de unge kristne i menigheden og hjælpe dem til ikke at falde fra. Og så kan de selv hjælpe andre unge til at kende evangeliet. Det er lidt som en kæde”, siger han.

Store visioner

Til sidst bliver han ivrig, for han har virkelig en vision for menighedens fremtid: ”Vi unge vil gerne ændre tingene, så kristendom og gudstjeneste ikke bare bliver en rutine. Vi vil gerne hjælpe andre til at ændre holdning og til at følge Jesus. Vi vil selv gå foran og prioritere andagt og bibellæsning. Vi vil gerne være et eksempel for andre på, at det virkelig er anderledes at være i Kristus. Det må ikke blive selvfølgeligt," slutter han.

Anchor 1

Artikler

Fra fodbold til sjælesorg

Af Roar Steffensen

28.01.2017

Wilber Condori Cahuanca mødte kirken første gang, da han var 13 år gammel. Han bor tæt ved kirken, og engang han spillede fodbold på gaden, røg bolden over til kirken. Da han ville hente den mødte han folk fra kirken og blev inviteret med til søndagsskole og til fodboldturneringer på Den lutherske kirkes bibelskole, CLET.

Havde det godt i kirken

Han fortæller, at han har haft en svær barndom, og i kirken fandt han noget, som virkelig fangede hans interesse. Han havde det bare godt der. Så godt, at han nogle gange hellere ville blive i kirken end tage hjem.

Nådegave til sjælesorg

Nu er han selv en af de unge, der hjælper andre i kirken. I ungdomsgruppen har de gennemgået et discipelskabskursus, og det har bl.a. lært ham, at han nok har nådegave til sjælesorg. ”Jeg kan godt lide at lytte til andre. Jeg taler med mange og vejleder dem ud fra Guds ord. Jeg vil gerne vise dem, at Gud er med midt i problemerne. Det får mig til at fortsætte, og det vil jeg gerne give videre”, slutter Wilber.

 

I januar i år var han elev på CLET, hvor han fik fyldt på og lærte mere, som han kan bruge i sin vejledning af andre.

Anchor 2

Artikler

Felix Vargas web.jpg
Teologi-studie i Peru ændres

Af Roar Steffensen

16.01.2019

Det teologiske seminarium i Arequipa, SETELA, som Norsk Luthersk Mission driver for at uddanne præster og teologer til kirkerne i Andesregionen, bliver markant ændret fra 2019.

 

5-årig uddannelse

De senere år har der været to grene på SETELA. En ét-årig bibelskolelinje og en tre-årig teologisk uddannelse. Fra marts 2019, når det nye hold starter, er der kun en linje, og det er nu en 5-årig teologisk uddannelse.

 

Fokus på personligt gudsliv

Det bliver dog stadig muligt kun at læse et år. Og i det første af de fem år tager man nogle vigtige elementer fra bibelskolen med, nemlig fokus på discipelskab og på personligt gudsliv. Man har set, at også de teologiske studenter, som kommer ud og skal tjene som præster og ledere i kirkerne, i høj grad også har brug for at fordybe sig i disse ting og at få skabt sig gode åndelige praksisser.

Godkendt uddannelse

Grunden til, at SETELA ændres til en 5-årig uddannelse, er, at man gennem mange år har haft ønske om at kunne tilbyde en offentlig godkendt ud-

dannelse, så studenterne ender med at få en godkendt grad, når de er færdige. Det har ikke kunnet lade sig gøre med det tre-årige oplæg, bl.a. fordi teologi regnes for at humanistisk fag i Peru, og så skal man tilbyde 5 års undervisning.

 

Betydning for kirkens fremtid

Der mangler stadig de sidst godkendelser, men alt ser ud til at gå som planlagt. Jeg bruger selv noget af min tid på at undervise på SETELA under mine udrejser, og jeg glæder mig til at følge den nye model og komme med mine små bidrag til studenterne der. På langt sigt bliver det interessant at se, hvad en grundigere uddannelse vil betyde for de ledere og præster, der uddannes fra SETELA, og hvad det vil betyde for kirkens liv og vækst.

Jeg håber meget, at det vil få en positiv indvirkning, som kan hjælpe kirken på vej mod større modenhed og åndelig styrke.


Læs mere
Læs mere i denne artikel, hvor jeg i et interview med Tro&Mission fortæller lidt om ændringerne på SETELA: Ændringer på bibelskole styrker teologiud-dannelse.

bottom of page