top of page
Banner MP4.jpg
Anchor 2

Sangtekster
Læs sangtekster af Roar Steffensen. Klik på sangtitlerne for node/printvenlig pdf-version.

En konge gjorde regnskab op

 

En konge gjorde regnskab op
og sagde til sin tjener: Stop!
Vi sælger kone, børn og hus
til dækning af din kæmpegæld.
Men mandens liv sank helt i grus:
Tålmodighed, jeg gør det selv,
betaler alt jeg skylder.

Men kongen så, at manden led
og talte med barmhjertighed:
Jeg ta’r dit lån, gør det til mit
og eftergi’r din store skyld.
Så løft dit hoved, ånd nu frit,
tag livet af min hånd og fyld
hver dag med lys og glæde.

På vej fra nådens kongesal
faldt manden ned i mørkets dal.
En tynget vens banale gæld
blev mødt med uforsonlighed.
Men dommen vendtes mod ham selv,
for kongen blev for alvor vred
og tog sin nåde fra ham.

Se, tjeneren er dig og mig,
når hårde hjerter siger nej
og gemmer godt på gammelt nag.
Men for Guds trone må vi stå,
hvor Jesus fører vores sag.
Og med hans frihed kan vi gå
med nåde til en skyldner.

Roar Steffensen, oktober 2013

Melodi: Torsten Borbye Nielsen

Klik her for at se noden til sangen.

Anchor 3

Når loven kræver kærligheden

 

Når loven kræver kærligheden,

til Gud af hjerte, sjæl og sind,

erkender jeg at evigheden

er tabt, jeg kommer aldrig ind!

For selviskhed er hjertets rod,

selv når jeg ville være god.

 

Jeg bliver kvalt af lovens fordring,

og selvforbedring bli’r min grav.

Her hjælper ingen fremtidsforskning,

Jeg klarer aldrig lovens krav.

Jeg ved, jeg ikke kan bestå,

for Herrens dom, men må forgå.

 

Men Jesus elskede Gud for mig,

og æred’ ham med lydighed.

Og med sin død blev han min udvej,

da Han blev min retfærdighed.

For Han har opfyldt lovens bud,

Så jeg i ham har plads hos Gud.

 

Fordi han elsked’ som det første,

fordi hans bud er kærlighed,

så vil jeg elske Gud, den største.

Ja, Jesus giv mig lydighed,

at elske næsten som mig selv,

som hjertets tak for nådens væld.


Roar Steffensen, september 2015

Mel: DDS 5 O, havde jeg dog tusind tunger (König 1738)​

Anchor 1

En stemme lød i ørkenland

 

En stemme lød i ørkenland.

Den underlige mørkemand

advarer om Guds straf og dom

og kalder til at vende om

 

Han råber højt til hver og én,

hvis hjerter er som kolde sten:

Bekend nu al din synd, gør bod.

Erkend, at du står Gud imod.

 

Ransag dit liv, din dagligdag.

Bekend, hvor du er fej og svag.

Vend om fra uretfærdighed,

fra afgudstro og selviskhed

 

Hans råb når ud til dig og mig.

Guds klare ord vil bane vej

helt ned til ondets dybe rod

for Herrens rene nådeflod

 

Hans finger peger på det sted,

hvor skyldnere kan finde fred:

Se, Jesus dér, han er Guds lam,

som bærer al din synd og skam

 

Den underlige mørkemand

fik tændt et lys i skyggeland.

Han baned’ vej med alvorsråb

for Jesus Kristus, verdens håb


Roar Steffensen, december 2014

Melodi: Peter Sander Andersen, 2023

Anchor 12

Guds kirke er sendt

 

Guds kirke er sendt med en proklamation,

med løfter til faldne om redning.

Vi sendes til verden som demonstration

af Guds store kærlighedsgerning

med lindring og ordet om nåde.

 

Gud sender sit folk over grænser og skel

som talsmænd for Kristi forsoning.

I mødet med ham, som har gjort alting vel,

der finder fortabte forvandling:

Nyt liv som kun vindes i Kristus.

 

Som Gud sendte Jesus i blod og i kød,

sådan er vi sendt for at tjene.

Han sender os ud til en verden i nød

Til kamp mod fordærvets domæne

med kærlighedsløfter som våben.

 

Da Kristus opstod og brød dødens bastion,

Blev vejen til friheden fundet.

Nu sendes vi ud med en invitation

Fra ham, der har kæmpet og vundet

og byder til fest i Guds rige.


Roar Steffensen, Marts 2016
Melodi: David Kristoffersen, 2020

Guds Kirke Er Sendt_2-11
Anchor 4

I fald og sorg


I fald og sorg
Du er min borg
Du rejser faldne op
Og siger aldrig stop
Omslutter mig med nåde
Din kærlighed: en gåde

Når syndens slag
Gør viljen svag
Og fylder mig med gråd
Jeg ved dog altid råd
Hos dig jeg ta'r min tilflugt
Din fred bli'r aldrig opbrugt

Du gav dit Ord
Kom selv til jord
Du tog en synders plads
Og gav mig himmelpas
Og selv når alting ender
Er jeg i dine hænder


Roar Steffensen, november 2003

Melodi: David Midtgaard Christiansen
Udgivet på Stoews album "Fra mit hjerte ud" fra 2010.

Anchor 5

Vi kommer til dig i din kirke

 

Vi kommer til dig i din kirke,

et mødested med Gud på jord.

Vi beder, Far, at du vil virke

Igennem bøn og sang og ord.

 

Vi er det folk, som du har kaldet

til fællesskab om tro og håb.

Et folk, der før var tabt og faldet,

men nu er oprejst ved din dåb.

 

Når vi har tillid og er stille,

da vil du være stærk og stor.

Gud, giv os tro og gør os stille,

forny os med dit nådesord.

 

Med gaverne fra Helligånden

Vil Jesus hjælpe os at gro.

Med hjertet, munden og med hånden

opbygger vi hinandens tro.

 

Vi knæler ned ved nadverbordet,

bli’r ét med dig, som gi’r os mod.

Du holder os på frelsessporet

med kærlighedens offerblod.

 

Vi sendes hjem til ugens dage

Velsignede med Jesus fred

med bud til stærke som til svage

om nåden i din menighed.


Roar Steffensen, september 2015

bottom of page