top of page
Banner Chincheros.jpg
Anchor 2

Sangtekster
Læs sangtekster af Roar Steffensen. Klik på titlen for printvenlig pdf-version.

Foran dig


Nu står jeg atter foran dig
Med flere fald og mere tomhed
Jeg ønsker mest at gå min vej
Med al min hykleriske fromhed

Men her er intet bistert ord
Og ingen skuffet hovederysten
Du byder pladsen ved dit bord
Og deler villigt ud af trøsten

Hos dig er freden helt reel
Og livet ta'r en helt ny drejning
For du betaler syndegæld
Men sender aldrig nogen regning


Du giver mig en ny værdi
Som intet evner at spolere
Og sender mig af sted som fri:
Gå bort og synd nu ikke mere

 

Roar Steffensen, november 2003

Mit barn når du hviler


Mit barn når du hviler dig ved mine fødder,
så læg al din stress, dine byrder fra dig,
og lad mig få lov til at nå dine rødder,
for først når velsignelsen strømmer fra mig,
vil tjenesten lykkes.


    Min nådesaktion er din styrke,
    min troskab vil bære dig hjem.
    Giv slip på det selv du vil dyrke,
    gå ud og ræk Frelseren frem.

 

Mit barn du har grund til at være begejstret:
al magten i himlen, på jorden er min.
Og derfor er synden og døden besejret,
for du skulle reddes fra Satans ruin.
Min ven du er elsket.

 

    Min nådesaktion er din styrke,
    min troskab vil bære dig hjem.
    Giv slip på det selv du vil dyrke,
    gå ud og ræk Frelseren frem.

 

Jeg bærer dig hver dag, fra morgen til aften,
så gå da frimodigt, fortæl hvem jeg er.
Og ved mine fødder, der henter du kraften,
til tjenesten blandt de formørkede her.
Ja bring dem nu lyset.

 

    Min nådesaktion er din styrke,
    min troskab vil bære dig hjem.
    Giv slip på det selv du vil dyrke,
    gå ud og ræk Frelseren frem.

 

Roar Steffensen, november 2003/januar 1996

Mit barn
Anchor 3
Anchor 4

Du har givet mine dage 


Du har givet mine dage
liv og nåde af dit ord,
sat mig i din lysestage
som et himmellys på jord.

Men jeg må med skam bekende,
flammen går så hurtigt ud.
Gør at jeg igen må brænde,
leve helt for dig, min Gud.

Rens mig for den falske fromhed,
som vil kvæle troens glød.
Gør mig kærlig, giv mig mildhed,
øje for enhver i nød.

Evner, penge, tid og dage
låner jeg kun af din hånd.
Brug det! Giv det til den svage.
Uddriv selviskhedens ånd.

Lyst til selvoptaget adfærd,
gør mit hjertet halvt og delt.
Lad mig vandre i dit lysskær,
Kristus kom og fyld mig helt.

Hjælp mig først og sidst at tage
mod din nåde i dit ord.
Sæt mig atter i din stage,
som et himmellys på jord.


Roar Steffensen, november 2000

Sangen er trykt i sangbogen Fællessang III fra 2010.

Nådens Oase

 

Jeg husker så dårligt, at du glemmer alt,
for minderne plager for hver gang jeg faldt.
Jeg tænker mit liv skal vær’ rent,
hvis jeg skal ku’ gør’ mig fortjent
til kærlighedstanker og nådesværdi.
Men tak at i dig er jeg virkelig fri.

 

    Jeg må være barn hos min far,

    og komme med alt hvad jeg har.

    Jeg skal ikke kæmpe og mase,

    men hvile i nådens oase.

 

Du lover, du aldrig vil vise mig bort,

der kommer til dig, selv om jeg kom til kort.

For den som bekender sin synd,

bli’r renset for snavs og for dynd.

Fordi du har givet dit liv i mit sted,

har jeg fået del i Guds evige fred.

 

    Jeg må være barn hos min far,

    og komme med alt hvad jeg har.

    Jeg skal ikke kæmpe og mase,

    men hvile i nådens oase.

 

Så må jeg da tro, skønt jeg ikke kan se,

at dit blod har vasket mig hvider’ end sne.

Jeg skal ikke se på mig selv,

men give dig hele min gæld.

Mit liv som har masser af svigt og defekt,

bli’r byttet med dit, som i alt er perfekt.

 

    Jeg må være barn hos min far,

    og komme med alt hvad jeg har.

    Jeg skal ikke kæmpe og mase,

    men hvile i nådens oase.

 

Roar Steffensen, november 2002

Anchor 5

Forvandlende nåde

 

Hvad krav og ordrer ikke kan,
hvad selvforbedring aldrig klarer,
hvad viljen ikke får i stand,
dét kan den kraft som altid varer.
Den kraft som strømmer fra Guds faderhjertes frelsesiver:
Guds nåde kan forandre alt som synden sønderriver.

    Guds nåde sætter hjerter fri,
    så skyldens terror er forbi,
    forvandler hadets hårde sind,
    så kærligheden trænger ind.
    Guds nåde sætter fri til tjenerliv. 
 

Den største kraft på denne jord
er Guds barmhjertighedserklæring.
Den slippes løs ved nådens ord,
og rækkes ud som ren foræring.
Guds endeløse kærlighed gi’r nyt liv til en synder
Det nye liv med Åndens frugt og hjertets tak begynder.

    Guds nåde sætter hjerter fri,
    så skyldens terror er forbi,
    forvandler hadets hårde sind,
    så kærligheden trænger ind.
    Guds nåde sætter fri til tjenerliv. 


Alene nåden giver fred
fra tvang og selvforbedringsløgne
Den giver ren samvittighed
og skyldfrihed i Herrens øjne
for Jesus ta’r en synders plads, og frigør ham til Livet
så den som intet magter selv, får evigheden givet.

    Guds nåde sætter hjerter fri,
    så skyldens terror er forbi,
    forvandler hadets hårde sind,
    så kærligheden trænger ind.
    Guds nåde sætter fri til tjenerliv. 


Roar Steffensen, november 2002

Anchor 6

Rejs ud og råb

 

Vor verden går mod undergang,
og vakler frem med klagesang.
Når ondskab avler fremtidsfrygt,
bli’r kaoslivet helt forrykt!
Men tidens ur får stadig lov at slå,
for Gud vil ikke, nogen skal forgå.

    Rejs ud og råb,
    at Jesus giver ægte fred.
    Giv verden håb,
    for nutid og for evighed.
    Rejs ud og råb!


Enhver som kender håbets Gud,
er kaldet som hans sendebud.
Men døve ører hører skidt,
og mange går med raske skridt
den gale vej, som Jonas tog i trods.
Gud, giv os mod, når du vil sende os!

    Rejs ud og råb,
    at Jesus giver ægte fred.
    Giv verden håb,
    for nutid og for evighed.
    Rejs ud og råb!

 

Guds hjerte banker nat og dag,
for men’sker i dit nabolag.
Han elsker alle folk på jord
selv Nineve fik frelsesord!
Men hele verden må ha’ klar besked,
om Guds uendelige kærlighed.

    Rejs ud og råb,
    at Jesus giver ægte fred.
    Giv verden håb,
    for nutid og for evighed.
    Rejs ud og råb!


Roar Steffensen, oktober 2001

Sangen er trykt i sangbogen Fællessang III fra 2010.

Når mure
Nådens træk

Når mure er faldet


Når mure er faldet og nye er rejst
når stærke visioner har tabt deres gejst
står én ting tilbage: vi vil kun os selv
kun Kristus kan fri os fra synd og fra gæld

 

    Igennem århundreder har han sat spor

    hans dødskors var altid et tegn som gav liv
    Når alt brydes ned eller svajer som siv
    er Jesus den samme og holder sit ord


Når alle forbedringsforsøg får et knæk
og troen på selvet forlængst er smidt væk
og hjertet kun gemmer på kulde og død
er Kristus alene en hjælp i din nød

 

    Igennem århundreder har han sat spor

    hans dødskors var altid et tegn som gav liv
    Når alt brydes ned eller svajer som siv
    er Jesus den samme og holder sit ord


For dig som er træt af al jag og besvær
som føler at livet og verden især
mest minder om planløse terningekast
er Kristus din frelser som altid står fast

 

    Igennem århundreder har han sat spor

    hans dødskors var altid et tegn som gav liv
    Når alt brydes ned eller svajer som siv
    er Jesus den samme og holder sit ord


Roar Steffensen, september 1999

Nådens træk


De sorte brikker fyldte op
i et fortvivlet, håbløst spil
for alle havde givet op
da mørkets onde magt slog til

 

Men Guds taktik sa’ stop en halv
for kærlighed gi’r ikke op.
Da Jesus fødtes i en stald
gav Han sin strategi en krop


Og fjenden tabte et parti
da himmellys blev tændt den nat
Han håber på at få remis
Men Jesus satte døden mat


De sorte brikker led et knæk
for julenat blev spillet vendt
For Guds triumf var nådens træk
Med det blev frelseshåbet tændt

Gud kom til os med sejrens løn
da han gik ind i livets spil
Og bonden bliver kongesøn
hvor julens fred må komme til

 

Roar Steffensen, december 1997

bottom of page